BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER
Udskriv denne side...

Bygningsvurderinger

Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940.
Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår som opført efter 1940, er den ikke medtaget i registreringen. Skure og mindre betydende bygninger
er ikke registreret. Registreringen af bygningernes bevaringsværdi er foretaget på grundlag af vurderinger af en række forhold:

  • Den arkitektoniske værdi er et udtryk for bygningens individuelle, arkitektoniske kvalitet.
  • Den kulturhistoriske værdi er udtryk for bygningens “fortid”, hvor gammel den er, hvad den har været anvendt til gennem årene og andre forhold af historisk interesse.
  • Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.
  • Originaliteten baserer sig på en vurdering af bygningens udseende i forhold til det udtryk, den havde ved opførelsen.
  • Tilstanden udtrykker vurderingen af bygningens tilstand i teknisk/konstruktiv henseende.
  • Bevaringsværdien er udtryk for disse kriteriers indbyrdes afvejning og betydning.

Hvert af områderne vurderes efter en værdiskala fra 1-9, hvor 1 er den højeste. Bevaringsværdierne er, for at give overskuelighed, inddelt i følgende kategorier:

  • Høj bevaringsværdi, karaktererne 1-3, højrød farve.
  • Middel bevaringsværdi, karaktererne 4-6, lyserød farve.
  • Lav bevaringsværdi, karaktererne 7-9, blågrå farve.

Hvor der i det åbne land er fl ere bygninger på samme ejendom, angiver farven den bygning, der er vurderet til den højeste bevaringsværdi. Kommunens fredede bygninger er markeret med en aubergine farve. Registreringen omfatter mindst eet fotografi af samtlige, registrerede bygninger.
Fotografierne forvaltes af Morsø Kommune.

Eksempler på vurderinger i Morsø Kommune:

Poulsen Dalsvej 7. Fredet bygning
Arkitektonisk værdi / 2 Smuk ottekantet, karakteristisk med lanterne. Dertil vindfang. Detaljerig
Kulturhistorisk værdi / 1 Forsamlingshus med tilknytning til frimenighedskirkens opstart.
Miljømæssig værdi / 3 Karaktergivende for byen.
Originalitetsværdi / 3 Står næsten som opført, dog med noget fattig tilbygning bagtil.
Tilstandsværdi / 3 Bygningen er velholdt og i god stand.
Bevaringsværdi / 1 En helt særlig bygning med mange kvaliteter.
Ullerupmark 21. Høj bevaringsværdi
Arkitektonisk værdi / 1 Symmetrisk bygningsanlæg med harmoniske facader. Smuk frontkvist med svungen gavl.
Kulturhistorisk værdi / 1 Hovedbygning til herregården Ullerup.
Miljømæssig værdi / 1 3-længet hovedbygning på voldsted. Del af helhed med voldgrav, allé og park.
Originalitetsværdi / 1 Bygningen fremtræder med høj originalsubstans. Døre og vinduer er bevaret.
Tilstandsværdi / 3 Bygningens primære konstruktioner er i god stand.
Bevaringsværdi / 1 Meget værdifuld og velbevaret hovedbygning med smukke detaljer. Værdifuld helhed.
Grønnegade 40. Middel bevaringsværdi
Arkitektonisk værdi / 4 Symmetrisk 5-fags-hus. Frontgavlkvist med jugendinspirerede dekorationer. Sokkel af kløvede sten.
Kulturhistorisk værdi / 4 En del af den bygningskulturelle udvikling.
Miljømæssig værdi / 3 Adskiller sig fra den øvrige gadebebyggelse i blank mur. Markant baggårdsmiljø.
Originalitetsværdi / 3 Tag og murværk bevaret. Enkelte nye vinduer. Garagen er tilbygget. Gammel dør bevaret.
Tilstandsværdi / 4 Bygningen er i god teknisk stand.
Bevaringsværdi / 4 Harmonisk, stofl ig og en bygning med mange detaljer.
Aagade 2. Lav bevaringsværdi
Arkitektonisk værdi / 0 Ingen kommentarer
Kulturhistorisk værdi / 0 Ingen kommentarer
Miljømæssig værdi / 0 Ingen kommentarer
Originalitetsværdi / 0 Ingen kommentarer
Tilstandsværdi / 0 Ingen kommentarer
Bevaringsværdi / 7 Ændrede facader samt stærkt utilpasset nyt tag.