Feggeklit
Udskriv denne side...
Feggeklit er majestætisk med sine 24 meter i højden. Den er 300 meter bred og næsten en kilometer lang. Som naturfænomen dominerer den området. På toppen er der et næsten jævnt plateau på 40 tønder land. Feggesund er stedet, hvor færgen mellem Mors og Hannæs hører hjemme. I det fl ade kystlandskab markerer færgeleje og kro sig stærkt, ikke mindst fordi færgen trækker trafi k – og liv – med sig.
Klik for større billede...
Feggeklit på Generalstabens kort 1882.
Klik for større billede...
Feggeklitgård vokser ud af landskabet.
Klik for større billede...
Helt mod nord ligger færgelejet, som forbinder Mors
med Hannæs.

Overfartsstedet er lige så gammelt som de øvrige på Mors, også her var der oprindelig rofærge. Det var det mest barske og øde af alle færgesteder, men en væsentlig forkortelse af rejsen mellem Mors og Vendsyssel. I perioder har færgefarten været indstillet. Det nuværende færgeleje er bygget i 1966-67.

Kulturmiljø Feggeklit 1:10.000.
Feggeklits karakteristiske, vestlige side har udskridninger, som kaldes fårestier. Mod øst har havet ædt sig ind i klittens side, der står som en stejl klint, hvor de farvede lag af moler med vulkanske askelag er synlige. Afgræsningen ved Feggeklit er vigtig, først og fremmest fordi oplevelsen af klitten fremmes af de store græsfl ader omkring den. En tilgroning kan sløre klittens profi l.

I området omkring Feggeklit ligger der tre bygningsanlæg. For foden af klitten ligger Feggeklitgård, delvist i læ og stadig i drift som landbrug. Gårdens harmoniske og klart strukturerede anlæg synes næsten at være vokset ud af bakkens fod. Mod nord dukker et hvidt gårdanlæg op, tydeligt på den smalle landtange. Det er et tidligere husmandssted. Yderst og i nærheden af færgestedet ligger Feggesund Kro, oprettet i 1889. Udefra ligner den ikke en gammel bygning, men indendørs fi nder man en rigtig krostue af ældre dato.