Læs om tilblivelsen af Morsø Kulturmiljøatlas

23. november overdrages atlas til Morsø Kommunes borgmester - Hent pressemeddelelse her

Arbejdet med Morsø Kulturmiljøatlas er afsluttet, nu venter kun trykningen, og 23. november offentliggøres atlas ved en sammenkomst i Øster Jølby Forsamlingshus. Kulturarvsstyrelsens direktør, Steen Hvass, overrækker atlas til Morsø Kommunes borgmester, Egon Pleidrup Poulsen.

Morsø Kulturmiljøatlas fortæller om udvalgte kulturmiljøer på Mors, om øens kulturhistorie og om det, man kalder naturgrundlaget, altså øens tilblivelse samt landskabet og undergrunden. Desuden er der særlige afsnit om bygningskulturen på Mors. Samtlige registreringer af den ældre bygningsmasse på Mors fremgår af sognekort over hele øen. Atlas er på 84 sider. Det rummer en rigdom af billeder, tegninger og kort. Arbejdet med atlasset er sket i samarbejde med en gruppe af personer fra Mors.

Det trykte Morsø Kulturmiljøatlas kan købes umiddelbart efter 23. november. Det kan bestilles i de fleste bogbutikker i Danmark. Atlas distribueres af Byggecentrums boghandel i København ved henvendelse på tlf. 70 12 06 00.

Morsø Kulturmiljøatlas skal ses i sammenhæng med en hjemmeside, hvor man finder grundige beskrivelser af de udvalgte kulturmiljøersamt oplysninger om de registrerede bygningers bevaringsværdier (www.kma-mors.dk). Det trykte atlas rummer med andre ord en slags koncentrat af de meget grundige beskrivelser på hjemmesiden.

Program for overrækkelse af kulturmiljøatlas Morsø ved borgermødet den 23. november 2004 i det 8-kantede forsamlingshus i Øster Jølby:

Borgmester Egon Pleidrup Poulsen, Morsø Kommune 19.00 - 19.15
Kor 19.15 - 19.25
Direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen 19.25 - 19.35
Arkitekt Gert Bech-Nielsen og Museumsleder Per Noe 19.35 - 20.15
Pause 20.15 - 20.45
Uffe Korsgaard, Formand for Følgegruppen 20.45 - 21.00
Kor 21.00 - 21.10
Afslutning – Borgmester Egon Pleidrup Poulsen 21.10 -