Ørodde
Udskriv denne side...
Ørodde er Nykøbings fælled, et rekreativt og grønt område. Desuden fi nder man her den industri, som har gjort egnen landskendt – Limfjords-Østerskompagniet. Det grønne område ved Ørodde udspringer af Nykøbing Plantage, som blev plantet i 1818.
I 1852 dannedes Forskønnelsesforeningen, og med den blev der for alvor sat fart i plantningen. Byens borgere bidrog med penge og arbejdskraft – ikke mindst gartner Lassen, som overlod det våde område for enden af Østergade til anlægget. Her blev der gravet kanaler og øer, og der blev opstillet broer og lysthuse. “Brillerne” var også et fugtigt område, der blev omdannet til anlæg omkring 1890.

Klik for større billede...
Klik for større billede...
Ørodde på Generalstabens kort 1882.
Kulturmiljø Ørodde 1:10.000.

Østergade og havnen set fra gadens første villa, nu børnehaven, 1892. På højre side af gaden ses det ældste Nykøbing Sygehus, i forgrunden Lassens gartneri, hvor der nu er villaer og huse. Træskuret med bro neden for gartneriet er Nykøbing Roklubs første bådehus.

Skovområdet blev udvidet i flere omgange, og der blev anlagt veje, stier og promenader. Tæt ved stadion ligger Birkelunden, der var samlingsplads for folkelige møder. På hjørnet af Soelbergvej og Østre Allé, hvor der i dag ligger en lille boldbane, blev der lavet skøjtebane om vinteren. Efter besættelsen blev engene fra Østergade og sydpå opfyldt, og i 1951blev den nordligste ende taget i brug til boldbaner og dyrskueplads. Her holder Nykøbing Cricket Club til, og Nykøbing Tennisklub ligger her også. Nykøbing Roklub var her frem til 1964, så overtog Østerskompagniet klubhuset. I stedet byggede roklubben nyt klubhus ved Østerstrand. I nærheden ligger vandrerhjemmet. Østerstrand på oddens østside udgør byens badestrand.

Yderst på odden ligger der virksomheder knyttet til skaldyrsindustrien. Her findes stadig Østerskompagniets første bygning fra 1910. Dele af de gamle produktionsanlæg anses for at være bevaringsværdige. Hvor Skaldyrscenteret ligger i dag, lå Søren Larsens Skibsværft. Her er hovedparten af Limfjordens motorfærger bygget, men der er også bygget fiskekuttere og fragtskibe.

Klik for større billede...
Klik for større billede...
Klik for større billede...
Det smukke, gamle hus var forhus til det gartneri, som
lå her.
Det langstrakte parkbånd
ved Øroddes begyndelse
forbinder området med Nykøbings bymidte.

Dele af Limfjords-
Østerskompagniets fabriksanlæg er tidstypisk for 1950’erne.

Østergade og Strandvejen danner overgangen mellem byen og odden. I Østergade er det tydeligt, hvordan bebyggelsen skifter karakter fra det tætte og bymæssige til den åbne villabebyggelse. Den tidligere bolig for gartneren, det gule hus i Østergade, fortæller om den oprindelige bebyggelse. Langs Strandvejen ligger en del større villaer, men her boede også en del af fjordens og havnens folk.