Blistrup
Udskriv denne side...
Klik for større billede...
Blistrup på Generalstabens kort 1882.
Blistrup sogn er et af øens små sogne, men det rummer alligevel nogle af øens markante landbrug med hovedgården Blistrup som det største. Størst, ikke kun i omfang, men også i økonomisk forstand i kraft af en af ejerne, den navnkundige Poul Knudsen og hans to sønner, Christian Riis-Knudsen og Johan Knudsen. I dag er der efterskole i Blistrups hovedbygning, men tårn, spir og kamtakker vidner om fordums storhed. Med til billedet af Blistrup hører også statshusmandsbrugene nord for hovedgården.

I 1923 blev 430 tønder land af Blistrups jord udstykket i 23 lodder på 11-21 tønder land. Jorden overtog de uden købesum, men i stedet skulle der betales afgift til Staten hvert år. Der var gratis arkitekthjælp (arkitekt Hejlesen fra Vraa), og under byggeriet kunne de nye husmænd og deres familier bo i udbygningerne til Blistrup. Husmandsstederne ligger der stadig som tofl øjede anlæg i lige rækker ud til vejen. De markerer sig i det bare landskab. De fleste er stærkt ombyggede.

Klik for større billede...
Klik for større billede...
Klik for større billede...
Blistrup før branden i 1922, da ladegården brændte ned.
Blistrups bygninger rummer stadig lidt af fordums storhed.
Husmandsudstykningen langs Bjørnsagervej fremstår som en lang, sammenhængende bebyggelse.

I midten af 1800-tallet tilhørte Blistrup Christian Riis. Hans datter, Anne Jensine (1827-1892) blev gift to gange med to brødre, nemlig sønnerne fra nabogården Movtrup. Poul Knudsen var den, som var gift sidst med Anne Jensine. Han kom til at eje flere godser i Thy og Nordjylland, han blev landstingsmand, og han blev pengeudlåner. Datiden kaldte ham “Kongen af Mors”. Det var i hans tid, Blistrup fik sit nuværende udseende. Arkitekten var August Klein. Der kom tårn og spir over hovedindgangen, og avlsbygningerne fi k kamtakker på gavlene.


Kulturmiljø Blistrup 1:10.000.

Sønnerne Christian Riis-Knudsen og Johan Knudsen levede højt og flot på arven fra Poul Knudsen. Christian brugte betydelige summer på Dagmar Teatret i København, og kunstnere og kulturpersonligheder flokkedes på Blistrup.

Øst for Blistrup på den anden side af Movtrup Å ligger Movtrup. De nuværende bygninger er fra 1950. Det er en af områdets markante landbrugsejendomme. Landskabet i området er blødt bølget og skovløst uden større karaktertræk. I landskabet skærer to sydgående åløb sig ned som dybe riller i terrænet.