Lund-gårdene
Udskriv denne side...
Klik for større billede...
Lund-gårdene på Generalstabens kort 1882.
Gammellund er kernen i herregårdslandskabet på det sydligste Mors. Herregårdslandskabet er stadig synligt takket være de gamle, beplantede diger omkring de store marker. Nutidens landskab er præget af den lige vej (anlagt i 1780’erne) og de lange, lige grøfter. Landevejen skærer gennem det flade landskab, men yderst mod syd svinger den ved to små fi skerhuse. Her i strandkanten ender vejen, næsten som en understregning af, hvor betydningsfuld denne færdselsåre var i fortiden, da et færgested her forbandt Thyholm og Mors.

Herregården Lund eksisterede allerede i 1400-tallet. Gårdens jorder er delt flere gange, og i dag benævnes denne sydligste del af Mors som Lund-gårdenes område. Fra den oprindelige gård er skabt en række større ejendomme: Peterslund (1803), Katrinelund (1818), og senere Nylund og Marielund. I 1900-tallet er der desuden udstykket en række mindre ejendomme omkring Gammellund, som den oprindelige herregård nu kaldes.

Klik for større billede...
Klik for større billede...
Klik for større billede...
Voldstedet ved Gammellund.
Lund Hovedgård med von Samitzs bygninger på voldstedet og Thomas Lunds ladegård nedenfor. Malet af Rasmus Henrik Kruse 1818.
Hesterøroddevej ender i vandkanten og fortæller dermed, at her var der engang færgefart til Bøl på Jegindø.

Herregården Lund fik ny hovedbygning i 1752. Det var et firefløjet bindingsværksanlæg, som opførtes på det middelalderlige voldsted. Denne hovedbygning blev nedrevet i 1818, og et stuehus blev indrettet i den tidligere hestestald på vestsiden af den vej, som fører forbi voldstedet. Stuehuset brændte i 1980, hvorefter det nuværende stuehus opførtes. Voldstedet består af en aflang banke med meget stejle sider omgivet af en vandfyldt voldgrav. Ydersiden af voldstedet mod nordvest, nord og nordøst begrænses af en ydervold, der på det højeste sted er tre meter. Den sydvestlige bankes topfl ade, der ligger seks meter over voldgravens vandspejl, har været rummelig nok til at give plads til et flerfløjet bygningskompleks. Voldstedet er markant og et af de største på Mors. Fra toppen er der en enestående udsigt over det fl ade landskab.

Klik for større billede...
Peterslunds hovedbygning. Tagformen og de opsprossede
vinduer bidrager til en arkitektonisk harmoni.
Kulturmiljø Lund-gårdene 1:10.000.


Alle gårdene i dette område er omgivet af høje trægrupper, der træder tydeligt frem i det ellers skovløse landskab. Af den oprindelige herregård Lund er der intet tilbage. Omkring Hesterøroddevej og Lunden er der lerforekomster, som i slutningen af 1700-tallet blev benyttet som råstof til den fajance- og stentøjsfabrik, som lå umiddelbart sydvest for Gammellund.